دانلود کلیپ نظامی+ مجله نیروهای مسلح ایران وجهان
اطلاعات فیلم نظامی و تصاویر زیبااز تجهیزات نظامی ایران وجهان

اشتراک و ارسال مطلب به:

پس از تبدیل تظاهرات به درگیری های مسلحانه و جنگ شهری تمام عیار در سوریه ، ارتش این کشور به کارگیری گسترده ادوات و تجهیزات زرهی را در دستور کار خود قرار داد که این کار با توجه به عدم تجهیز مناسب ادوات زرهی و به کارگیری روش های مناسب جنگ شهری و ایضا تجهیز روز افزون مخالفین مسلح به تسلیحات ضد تانک متنوع ،  برای زرهی سوریه نتایج فاجعه باری در برداشت. به طور کلی استفاده از زرهی سنگین همچون تانک ها مطلوب جنگ شهری نیست مگر با رعایت برخی نکات و تامین الزاماتی همچون حفاظت همه جانبه ، نظارت گسترده و موثر ، سیستم های تسلیحاتی کنترلی و  از همه مهمتر به کارگیری تاکتیک مناسب و موثر . در ارتش سوریه ادوات زرهی متنوع و پر شماری موجود است که تانک های T-72 ، T-72M1 ، T-62 ، T-55 ، T-55AM و خودروی های رزمی پیاده نظام  BMP-1 و BMP-2 و شمار دیگری از خودرهای زرهی با کاربری های مختلف را شامل میشوند.


T-72T-72M1T-62T-55T-55AMBMP-1BMP-2


به جز ادوات مورد اشاره ، ارتش سوریه به تانک های T-72 TURMS-T ، T-72M1 TURMS-T ، T-72AV  و T-55AMV نیز مجهز است. این تانک ها بهترین ادوات زرهی موجود در ارتش سوریه هستند که نسبت به سایر نمونه های موجود از قابلیت های بالاتری برخوردارند در عین حال در تعداد به مراتب محدودتری نیز موجود هستند و عمدتا توسط واحد های منتخب ارتش سوریه مورد استفاده قرار میگیرند. به عنوان مثال لشکر چهارم زرهی و تیپ های 104 ام و  106 از گارد ریاست جمهوری از کاربران تانک T-72AV هستند و تیپ 105 ام از گارد ریاست جمهوری نیز به تانک های  T-72 TURMS-T  مجهز است. همانطور که پیشتر اشاره شد یکی از نیاز های زرهی در نبرد شهری نظارت موثر و گسترده است که این مهم جز با به کارگیری سیستم های نظارتی پیشرفته محقق نمیشود. بیشتر تانک های عملیاتی ارتش سوریه از سیستم های نظارتی ضعیف و نامناسبی برخوردار هستند اما ارتش این کشور به تجهیزات زرهی ارتقا یافته ای همچون تانک های T-72 TURMS-T و T-72M1 TURMS-T نیز مجهز است که برترین سیستم های نظارتی را درمیان ادوات زرهی سوری دارند.

T-72AVT-72M1 TURMS-TT-55AMV


عبارت TURMS-T در مقابل مدل تانک های تی 72 سوری نشان دهنده تجهیز این تانک ها به سیستم کنترل آتش پیشرفته ای تحت همین نام (TURMS-T یا Tank Universal Reconfiguration Modular System T-series) است. این سیستم بر طبق قراردادی 200 میلیون دلاری که سوریه در سال 1998 با صنایع ایتالیایی گالیله اویونیکا (Galileo Avionica) به امضا رساند بر روی 122 دستگاه از تانک های تی 72 سوری نصب گردیده است. سیستم TURMS-T  از نسل سوم سیستم های کنترل آتش کامپیوتری مجهز به سایت های دارای تصویربرداری حرارتی است که به منظور به کارگیری در ارتقای تانک های سری تی از جمله تی 72 ، تی 80 ، تی 84 و تی 90 توسعه داده شده است علاوه بر این امکان به کارگیری در ارتقای تانک های غربی را نیز دارد. این سیستم بر روی  تانک T-72CZ جمهوری چک مورد آزمایش قرار گرفته و در تانک ارتقا یافته T-72CZ M4 نصب گردیده است. سیستم کنترل آتش TURMS-T از دو سایت تثبیت شده مستقل برای فرمانده و توپچی برخوردار است که هر دو سایت دارای کانال تصویر برداری حرارتی نسل دوم هستند. کامپیوتر مدیریت برجک (turret-management) جدید ، سنسور های هواشناسی ، گردش و پیمایش برجک ، زاویه تانک و دمای خرج نیز از دیگر اجزای این سیستم هستند . سیستم TURMS-T ثبات و دقت آتش تانک های سوری را حتی در زمان شلیک در حرکت تا سطح تانک های نسل سوم بهبود می بخشد. با توجه به حذف سیستم های کنترل آتش پایه ای تانک های سوری که از قابلیت هدایت موشک ضد تانک 9M119 Svir برخوردار بودند ، چنین قابلیتی به سیستم کنترل آتش TURMS-T نیز افزوده شده است تا تانک های سوری همچنان از امکان به کارگیری موشک Svir برخوردار باشند.

T-72M1 TURMS-Tسایت نظارتی توپچی سیستم کنترل آتش TURMS-T

تانک T-72CZ M4 مجهز به سیستم کنترل آتش TURMS-T


چند نکته را در مورد به کارگیری تانک های T-72 TURMS-T و T-72M1 TURMS-T توسط ارتش سوریه باید مد نظر قرارداد. نکته اول این است که هر چند سیستم کنترل آتش TURMS-T از دو سیستم نظارتی مجزا برای توپچی و فرمانده برخوردار است اما در نصب بر روی تانک های سوری به دلایل نامشخص سیستم نظارتی فرمانده که از نوع دید وسیع یا پانورامیک است حذف گردیده که این موضوع قابلیت مهم قاتل – شکارچی (Hunter – Killer) را از تانک های سوری گرفته است. این قابلیت امکان جستجو و کشف اهداف ، مشخص کردن هدف های با اولویت بالاتر و هدفگیری مستقل فرمانده از توپچی تانک را فراهم میکند که این ویژگی امکان جستجو و مقابله با اهداف به صورت همزمان را برای خدمه میسر میکند که در جنگ شهری اهمیت بسیار زیادی دارد. با استفاده از این قابلیت در حالی که توپچی هدفی را مشخص کرده و با آن مقابله میکند ، فرمانده تانک نیز با استفاده از سیستم نظارتی دید وسیع خود به جستجوی تهدیدات و اهداف دیگر میپردازد که این اهداف در جنگ شهری ، نفرات دشمن در ساختمان ها و کلیه مواضع اطراف تانک هستند. فرمانده در صورت کشف نفرات دشمن میتواند با استفاده از تیربار کنترل از داخل خود که زوایای قابل توجهی را پوشش میدهد با آن ها مقابله کند و این در حالی است که توپچی نیز میتواند به صورت همزمان با فرمانده نسبت به کشف تهدیدات و مقابله با آن ها با استفاده از توپ 125 میلیمتری و تیربار هم محور با آن اقدام کند. متاسفانه چنین قابلیتی از تانک های سوری حذف شده است اما تی 72 های مجهز به سیستم TURMS-T همچنان از برتری نظارتی خود نسبت به سایر تانک های سوری برخوردار هستند. این برتری به جهت سایت پیشرفته توپچی و سیستم تصویربرداری حرارتی نسل دوم آن حفظ شده است که با افزایش قابل توجه توانایی نظارتی تانک در طول شب برای زرهی سوریه در نبرد های شبانه برتری ایجاد میکند.

سایت توپچی (در سمت چپ) و سایت پانورامیک فرمانده (در سمت راست) سیستم کنترل آتش TURMS-Tتانک T-72 TURMS-T منهدم شده


نکته دوم سطح حفاظتی پایین تانک های T-72 TURMS-T و T-72M1 TURMS-T است . این تانک ها با وجود تجهیز به سیستم کنترل آتش پیشرفته ، فاقد سطوح حفاظتی مناسب همچون زره های واکنشگر یا نمونه های به مراتب ساده ترهمچون زره قفسی هستند و در اثر اصابت تسلیحات ضد زره ابتدایی همچون آر پی جی 7 نیز منهدم میشوند. نکته سوم تعداد ناچیز (122 دستگاه) تانک های ارتقا یافته در برابر سایر نمونه ها است که از این جهت امکان به کارگیری آن ها را محدود میکند و البته لازم به ذکر است که هم اکنون تعداد تانک های ارتقا یافته به دلیل منهدم یا به غنیمت گرفته شدن توسط معارضین مسلح از تعداد گفته شده نیز کمتر شده است. نکته چهارم به یگان به کارگیرنده این تانک ها مربوط میشود. همانطور که پیشتر اشاره شد تانک های ارتقا یافته T-72 TURMS-T و T-72M1 TURMS-T در اختیار تیپ 105 ام از گارد ریاست جمهوری سوریه قرار دارند. فرمانده این تیپ ، مناف طلاس حیف نان بود که مدتی پیش فرار را بر قرار ترجیح داده و به ترکیه گریخت. او با این کار نه تنها نیروهای تحت امرش را بدون فرماندهی گذاشت بلکه ضربه قابل توجهی به اعتماد حکومت و سران ارتش سوریه نسبت به تیپ تحت امرش وارد کرد که این مسئله به کاهش حضور و به کارگیری تیپ 105 ام نسبت به سایر یگان های ارتش سوریه در جنگ منجر شده و به طبع آن به کارگیری تانک های T-72 TURMS-T و T-72M1 TURMS-T را هر چه بیشتر محدود کرد.


منابع:
میلیتاری
سنترال کلوب
مترجم : سینا نوریخانی
گردآورنده :IranWarArmy.comطبقه بندی: نیروی زمینی سایر کشورها، 
برچسب ها: آشنایی با نیروی زرهی سوریه در نبرد شهری وبررسی تحولات،
دنبالک ها: آشنایی با نیروی زرهی سوریه در نبرد شهری وبررسی تحولات،
ارسال توسط فرهاد
آخرین مطالب
صفحات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic