دانلود کلیپ نظامی+ مجله نیروهای مسلح ایران وجهان
اطلاعات فیلم نظامی و تصاویر زیبااز تجهیزات نظامی ایران وجهان

اشتراک و ارسال مطلب به:

اسلحه ژ-۳ – ساخت کشور آلمان

 http://www.arteshi.com/wp-content/uploads/2011/03/800px-G3A3_disassembled.jpg


مشخصات:http://www.arteshi.com/wp-content/uploads/2011/03/fa_ar_g3_3.jpg
۱)جنگ افزاری است خودکار که بوسیله ناظم آتش بصورت خودکار و به ضامن در می آید.
۲)با هوا خنک میشود.
۳)با فشار مستقیم گاز باروت مسلح می شود.
۴)با خشاب ۲۰تیری تغذیه میشود .
۵)بوسیله نفر حمل میشود.
۶)دستگاه نشان روی آن بسادگی قابل تغییر و تنظیم است.

مختصات :
۱)کالیبر ۶۲/۷میلیمتر (۳۰/۰اینچ)
۲)وزن بدون خشاب ۲۰۰/۴کیلوگرم
۳)طول سلاح بدون سرنیزه ۵/۱۰۲سانتیمتر
۴)سرعت ابتدایی گلوله در ثانیه اول ۸۰۰متر بر ثانیه
۵)نواخت تیر بطور علمی ۵۰۰الی۶۰۰تیردر ثانیه
۶)نواخت تیر بطور عملی ۱۲۰الی۱۵۰تیر در دقیقه
۷)تعداد خان ۴ عدد
۸)گردش خان از چپ به راست
۹)برد موثر بدون دوربین ۴۰۰متر
۱۰) برد موثر با دوربین ۶۰۰متر
۱۱)برد نهایی ۳۵۰۰ متر
ماموریت:

تیراندازی برعلیه نفرات دشمن.
سازمان وخدمه :

جنگ افزار ژ-۳ سلاحی است انفرادی ،دارای یک نفر خدمه و برابر جدول سری ام در کلیه رسته ها.
انواع تفنگ ژ-۳:

دونوع مختلف داریم:
۱)با قنداق تاشو(به منظور سهولت در امر پرش)
۲)با روپوش و قنداق پلاستیکی
مقدورات:
۱٫قدرت زیاد نسبت به تفنگهای مشابه با اندازه طول فشنگ ومرمی.

۲٫دقت تیر به خاطر طول مناسب لوله.
۳٫مجهز به دوربین برای استفاده در مسافتهای بیشتر از ۴۰۰ متر و همچنین مجهز به دوربین دید در شب.
محدودیتها:

۱٫عدم تغذیه با خشاب بیشتر از ۲۰ تیری بعلت بلندی طول فشنگ.
۲٫لگد تفنگ نسبت به جنگ افزارهای انفرادی که دارای فشنگ های کوتاهتر است بیشتر است.
۳٫موارد گیر نسبت به جنگ افزارهای انفرادی بیشتر است.

نامگذاری قطعات:
۱٫لوله و متعلقات
۲٫گلنگدن و متعلقات
۳٫دستگاه چکاننده و متعلقات
۴٫قنداق و متعلقات
۵)روپوش لوله
۶)شعله پوش
۷)بند
۸)خشاب
بازو بسته کردن بطریق زیر است:

الف)باز و بسته کردن مختصر جهت نظافت جنگ افزار است که خدمه قبل از تیراندازی به منظور آگاهی از سالم بودن قطعات جنگ افزار انجام می دهد این نوع بازو بسته کردن مخصوص خدمه می باشد.
ب)باز و بسته کردن کامل که مخصوص تعویض قطعات بوده مخصوص افراد فنی است.
ج)باز و بسته کردن مخصوص که شامل تعمیر قطعات ویژه جنگ افزار است که افراد متخصص تعمیراتی مجاز به باز و بسته کردن آنها می باشند.
۱)قبل از باز کردن اسلحه را به ضامن کنید.
۲)خشاب را بردارید.
۳)تفنگ را خالی کنید(دستگیره آتش را به عقب کشانده مطمئن شوید که خزانه خالی است دستگیره را رها کنید و جنگ افزار را رو به هوا گرفته وماشه را بچکانید).

عمل سلاح جنگی:
۱٫تظاهر:
عبارت است از ظاهر شدن یک عدد فشنگ در مسیر گلنگدن توسط فشار صفحه خوراک دهنده.
۲٫ادخال:
عبارت است از هدایت یک عدد فشنگ در مسیر گلنگدن که توسط شاخه های گلنگدن در اثر پیشروی آلات متحرک فشنگ مزبور را در مسیر گلنگدن قرار گرفته توسط شاخه های گلنگدن به داخل لوله هدایت می گرددوعمل ادخال انجام می شود.
۳٫بسته کردن:
ضمن پیشروی آلات متحرک پیشانی جنگی گلنگدن به ته خزانه لوله چسبیده و عمل بسته شدن انجام می گیرد.بنابراین بسته شدن برخورد پیشانی گلنگدن به ته خزانه لوله می باشد.
۴٫چفت شدن:
چون در موقع بسته شدن پیشانی جنگی به ته لوله برخورد می کند در این حال بدنه آلات متحرک در اثر فشار فنر ارتجاع هنوز به سمت جلو حرکت می نماید در نتیجه این فشار به هادی سوزن منتقل می گردد و سبب می شود که غلطکهای روی هادی سوزن حرکت نمایند و از داخل گلنگدن خارج می شود و در داخل مقر خود در بدنه قرار می گیرد.
۵)ضربت زدن:
در موقع چفت شدن فاصله سوزن وپیشانی جنگی کم می گردد وهنگامی که ماشه می چکانیم چخماق به ته سوزن ضربت زده و نوک سوزن از سوراخ پیشانی جنگی خارج شده و به ته چاشنی فشنگ ضربت می زند.
مرحله دوم

ـ زمانیکه آلات متحرک در اثرفشار گازباروت به عقب حرکت می نماید اعمال زیر انجام میشود:
۱)رها شدن:
فشار گاز باروت به پیشانی جنگی گلنکدن سبب می گردد که غلطکها به مارپیچهای مقر خود برخورد نموده و به داخل گلنکدن برود و در نتیجه به هادی سوزن فشار آورد و فاصله بین گلنکدن متحرک را برقرار می نماید.
۲)باز شدن:
جدا شدن پیشانی جنگی گلنکدن از ته خزانه لوله.
۳)مسلح شدن:
ضمن عقب نشینی آلات ماهیچه تحتانی آلات متحرک چخماق را به عقب می خواباند ودر نتیجه سرپایه آتش با دهانه عقبی چخماق درگیر میشود و جنگ افزار مسلح میگردد.
۴)اخراج:
خارج شدن پوکه از خزانه لوله توسط فشنگ کش.
۵)پرش:
پرتاب پوکه بخارج توسط فشنگ پران.گیر و رفع گیر

عدم تظاهر فشنگ ظاهر نشده و فشنگ داخل خشاب نمی باشد.
۱)فنر صفحه خوراک دهنده که ضعیف یا شکسته است.
رفع گیر :فنر صفحه خوراک دهنده تعویض شود.
۲)بدنه خشاب فرورفتگی دارد یا خشاب قر شده است.
رفع گیر :خشاب را عوض کنید.
۳)خشاب کثیف است و صفحه درمیان آن گیر میکند.

عدم ادخال (فشنگ داخل لوله نمیباشد)
۱)جان لوله کثیف است.
رفع گیر :جان لوله را تمیز کنید.
۲)فنر ارتجاع ضعیف یا کثیف است.
رفع گیر :فنر ارتجاع را عوض کنید.
۳)فشنگ کثیف یا معیوب است .
رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.

عدم چفت شدن (غلطکها در مقر مربوطه قرار نمگیرد. )
۱)دستگیره آتش محکم به جلو رها نشده است.
رفع گیر :مجددا دستگیره ها را به عقب بکشیدو رهاکنید.
۲)فنر ارتجاع شکسته یا ضعیف است.
رفع گیر:فنر ارتجاع را عوض کنید.
۳)غلطکها شکسته یا معیوب است.
رفع گیر :گلنگدن را عوض کنید.
۴)ریلهای بدنه کثیف است.
رفع گیر:ریلهای بدنه را تمیز کنید.

عدم ضربه زدن
۱)بدنه ضامن آتش روی ضامن است .
رفع گیر :برگه را از ضامن خارج کنید.
۲)فنر چخماق شکسته یا معیوب است.
رفع گیر: آن را عوض کنید.
۳)فنر سوزن شکسته یا معیوب است .
رفع گیر :آن را عوض کنید.
۴)سوزن شکسته یا معیوب است.
رفع گیر :آن را عوض کنید.
۵)مهمات معیوب است.
رفع گیر :فشنگ را خارج کنید و فشنگ دیگری بگذارید.

عدم رها شدن (مرمی از فشنگ رها نمی شود.)
۱)چاشنی یا باروت فشنگ فاسد شده است.
رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.
۲)فشنگ آموزشی می باشد.
رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.
۳)مرمی معیوب است ودر لوله گیر میکند.
رفع گیر :فشنگ را عوض کنید.
۴)لوله کثیف است و گلوله گیر میکند.
رفع گیر:لوله تمیز شود.
۵)سر لوله ضربه خورده واز خروج مرمی جلوگیری می کند.
رفع گیر:اسلحه عوض شود.

عدم باز شدن و برگشت
۱)غلطکها به علت کثیفی در مقر خود گیر کرده و محکم شده .
رفع گیر:غلطکها را آزاد کرده و تمیز و روغن کاری شود.
۲)جان کثیف است.
رفع گیر:جان لوله را تمیز میکنیم.
۳)ریلهای بدنه صدمه دیده است.
رفع گیر :برای تعمیر آن اقدام کنید.
عدم اخراج (بوته از داخل جان لوله خارج نمی شود.)
۱)فنر فشنگ کش معیوب یا شکسته است.
رفع گیر: فشنگ کش را عوض کنید.
۲)فنر فشنگ کش معیوب یا شکسته است.
رفع گیر:فنر آن را عوض کنید.
۳)پوکه تغییر شکل داده است.(در داخل جان لوله است)
رفع گیر:پوکه را با سمبه خارج کنید.
۴)جان لوله کثیف است.
رفع گیر :جان لوله را تمیز کنید.

عدم پرش پوکه(بخارج پرتاب نمیشود.)
۱)فشنگ پران شکسته است.
رفع گیر:فشنگ پران را عوض کنید.
۲)محل خروج پوکه آسیب دیده است.
رفع گیر:آن را تعمیر کنید.
۳)اسلحه کثیف است و آلات متحرک بخوبی عقب نمی آید.
رفع گیر:اسلحه تمیز و روغنکاری شود.
عدم مسلح شدن(اسلحه مسلح نمشود.)
۱)دهانه های چخماق شکسته است.
رفع گیر:چخماق را تعویض شود.
۲)پایه آتش معیوب است.
رفع گیر:پایه آتش تعویض شود.

خشاب
خشاب تشکیل شده ا ست از:
۱)استوانه خشاب
۲)صفحه خوراک دهنده
۳)فنر صفحه خوراک دهنده
۴)صفحه زیرین یا نگه دارنده که بصورت کشوی در زیر خشاب قرار میگیرد که مانع خروج فنر وصفحه خوراک دهنده به بیرون میباشد.
انواع مهمات ژ-۳

۱)فشنگ جنگی
۲)فشنگ مانوری
۳)فشنگ گازی(برای پرتاب نارنجک تفنگ)(برد تا۱۵۰متر)
۴)فشنگ مشقی (دارای مرمی فولادی)

روشهای نشانه روی
۱)ایستاده
۲)بزانو
۳)دراز کش
۴)نشسته
۵)هجومی

قبل از شروع تیر اندازی
۱)برای هریک نفر تیر انداز باید یکنفر کمک تعین کند.
۲)تیراندازها درخط آتش (دریک صف )وبه فاصله معین حدود فاصله۳۰ پلو در پشت زیلو ایستاده و تفنگ درروی زیلو درجلوی تیر انداز به نحوی به سر لوله جلو یا به طرف سیبل باشد روی زمین قرار گیردو هر کمک به فاصله دو قدم پشت سرتیرانداز قرار میگیرد.
نکته:
تصویر خط نشانه :از روزنه دیده بنوک مگسک زیر خال سیاه تشکیل شده است.

وضعیتهای تیراندازی
این وضعیت در محلهایی که دارای علفزارهای باشد و یا به دلایلی وضعیت تیراندازی درازکش مسیر نباشد برای تیراندازی در خود شیب مورد استفاده قرار میگیرد.
الف)حالت نشسته:
-بند تفنگ را بلند کرده
-نیم به راست
-پاها را به اندازه عرض شانه باز کرده و با دست راست تفنگ را گرفته و با کمک دست چپ روی زمین می نشینیم سپس باسن خود را آنقدر به سمت عقب می کشیم تا ارتفاع زیر زانو با سطح زمین حدودا یک وجب باشد.
-آن گاه بند تفنگ رازیر بازوی چپ انداخته واز قسمت کم به طرف جلو خم می شویم بازوی دست چپ راروی مبخش پا قرار می دهیم بطوری که استخون آرنج از روی مبخش پا رد شده وبازوی چپ به بخش استخوان مماس باشد.

ب)تیراندازی در حالت ایستاده:
معمولا در زمینهایی که دارای عوامل طبیعی و مصنوعی باشد و یا در موقع هجوم مورد استفاده قرار میگیرد این وضعیت در مسافت۱۰۰متربدونبدون استفاده از تکیه گاه اعمال شود برای استفاده ازاین وضعیت روبه هدف می ایستیم بند تفنگ را بلند کرده و یک  به راست کامل کرده به دست فنگ نمایید پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده به نحوی که عمود به هدف و پای راست عمود بر امتداد پای چپ سپس به وسیله سنگینی بدن تفنگ را متوجه هدف نموده وتعادل خود را روی دو پا حفظ میکنیم آنگاه بند راپشت بازوی چپ قرار داده وبا دست چپ روپوش لوله را بگیرید و با دست راست قنداق تفنگ را بلند نماییم تا دستگاه نشانه روی با چشم راست در یک امتداد قرار گیرد پنبه قنداق را در گودی شانه قرار داده به نحوی که دست راست با سطح شانه یا کف پا کمی بلندترباشد یا قرار گیرد تیرانداز لازم است تیغه تفنگ را محکم گرفته و با فشار آن را به عقب بکشید.
ج)تیراندازی در حالت درازکش:
این وضعیت دارای استقرار و راحتی بیشتر میباشد ازاین وضعیت در زمینهای پست و هموار و سنگرهای استقراری درازکش و علفزارهای کوتاه و از پشت خاک ریزها استفاده میگردد. برای استفاده از این وضعیت رو به هدف می ایستیم بند اسلحه را بلند کرده پس یک نیم به راست نموده و به دست       نموده به نحوی که دست چپ در جلوی روپوش و دست راست روی پنجه قنداق رابه اندازه ۷۰سانتیمتر درجلوی زانوی پای راست بگذارید سپس روی پهلوی چپ خود خوابیده و بند تفنگ را به پشت بازوی چپ انداخته وآرنج دست چپ خود رادرامتدادزانوی راست و قنداق تفنگ و هدف روی زمین قرار دهید و قنداق تفنگ را محکم در داخل شانه قرار دهید قبضه تفنگ به دست گرفته و آرنج را به طرف زمین آنقدر پایین دهید تا شانه ها در سطح افقی قرارگیرد وسپس به هدف نشانه روی کنید و گردن باید نرم و آزاد باشد و گونه بطور محکم به قنداق مماس باشد .
تذکر:
انگشت سبابه در ناحیه بین سر انگشت و بند دوم با ماشه تماس پیدا می کند بطوری کلی بهتر است که اصولا هیچ قسمت از انگشت با قبضه تماس نداشته باشد.

د)تیراندازی بحالت بزانو:
این وضعیت اغلب در زمینهای مسطح یا ضد شیب مورد استفاده قرارمیگیرد برای اتخاذ این وضعیت به طرف هدف می ایستیم بند تفنگ را بلند کرده سپس به راست کامل انجام می دهیم  سپس تفنگ را با دست چپ از ناحیه جلوی روپوش لوله بگیرید ودست راست خود را روی پنجه قنداق قرار دهید و پای چپ را به اندازه عرض شانه بطرف جلو و کمی به چپ بگذارید سپس روی پنجه پای راست تکیه کرده و زانو را به طرف پایین بدهید تا به زمین برسد وباسن خود را روی پاشنه پای راست قرار داده و آرنج چپ را مقداری در روی زانوی چپ به طرف جلو قرار داده و قنداق را در گودی شانه بگذارید قبضه را با دست راست محکم بگیرید آرنج راست لازم است افقی و کمی پایین تر از سطح افق باشد سپس سنگینی خود را به طرف جلو روی ساق پای چپ قرار داده و به هدف نشانه روی کنید.

تیراندازی در وضعیت هجومی
این وضعیت بروی مواضع مضنون دشمن در برد کوتاه (تا۵۰متر)و آخرین مرحله هجوم در رزم و در جنگل و جنگلهای خیابانی و یا هر جایی که محل دشمن به وسیله نور یا صدا مشخص میشود و بطور کلی بروی هدفهای نزدیک در زمانیکه فرصت جهت اتخاذ وضعیت و نشانه روی نمی باشد بسیار موثر است.
برای اتخاذ این وضعیت تیرانداز پاهای خود را به اندازه عرض شانه (تاجایی که بهتر بتواند تعادل خود را حفظ نماید)و از یکدیگر باز نموده ومقدار کمی پای چپ را جلوتر از پای راست قرار می دهد و سپس زانوها رااز مبخش و بدن خود را از ناحیه پهلوها بطرف جلو خم مینماید  .دست چپ از قسمت جلو دستگیره آتش را به نحوی میگیرد که شست دست در بالا و روی روپوش لوله تفنگ و بازوی چپ تقریبا کشیده باشند و دست راست قبضه تپانچه ای شکل را محکم گرفته و ساعد دست راست روی قنداق فشار وارد کرده و آن رادر پهلوی راست(تهیگاه راست)مهار میکندتیراندازشعاع چشمها را روی هدف متمرکز و لوله تفنگ را همواره درسمت هدف و محلی که شعاع دید به آن تمرکز دارد قرار می دهد .
نکات زیر در وضعیت هجومی لازم الا جرا می باشد:
۱)وزن بدن روی هر دو پا تقسیم می گردد و سنگینی بدن روی کف پا به خصوص پنجه پا میباشد.
۲)پاها از یکدیگر به اندازه عرض شانه باز شده و زانوها کمی از مبخش خمیدگی داشته و پای چپ کمی جلوتر از پای راست قرار می گیرد.
۳)بدن از قسمت پهلو ها بطرف جلو خمیدگی داشته و کاملا نفر تیرانداز باید راحت و مسلط باشد.
۴)لوله تفنگ همواره در سمت هدف و محلی که شعاع دید به آن تمرکز دارد قرار گرفته باشد.
۵)برای مورد اصابت قراردادن هدفهای ناگهانی در سمت های مختلف از گردش تمام بدن استفاده میگردد.

آخرین مطالب
صفحات جانبی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic