نیروی هوایی بحرین در سال 1977 تاسیس شد و کار خود را با پرواز هلی کوپتر ها اغاز کرد. در سال 1986 تعدادی هواپیمای F-5 از امریکا خریداری کرد. در سال 1990 نیز برای افزایش قدرت خود اقدام به خرید جنگنده ی F-16 کرد. اولین ماموریت F-5 ها و F-16 ها در جریان جنگ اول خلیج فارس روی داد. همچنین در جریان این جنگ تعدادی از هواپیماهای کویتی برای جلوگیری از نابود شدن به بحرین فرار کردند. این جنگنده ها بعدها به کویت پس داده شد.
دولت بحرین در سال 2000 قرارداد دیگری را با امریکا منعقد کرد تا چند فروند دیگر از هواپیماهای F-16 خریداری کند. این سری از F-16 ها قادر بودند موشک AIM-120 را حمل کنند. این موشک اولین بار در جنگ اول خلیج فارس به کار رفت. F-16 های قبلی نیز ارتقا داده شدند تا بتوانند این موشک را جمل کنند.

در ماه جولای همان سال دولت بحرین قراردادی را با کمپانی انگلیسی BAE Systems منعقد کرد. طبق این قرار داد این کمپانی یک دانشگاه پرواز در بحرین تاسیس میکرد. در بند دیگری از این قرارداد خرید چند فروند هواپیمای اموزشی BAE Hawk و Slingsby T.67 Fireflys لحاظ شده بود. تحویل این هواپیماها از سال 2006 اغاز شده است. نیروی هوایی بحرین همچنین قراردادی 204 میلیون دلاری با شرکت سیکورسکی امضا کرده است که طبق ان 9 فروند بالگرد UH-60M به نیروی هوایی بحرین تحویل میشود. این قرارداد شامل پشتیبانی و تعمیرات این بالگردها نیز میشود. این بالگردها در نقش های مختلفی به کار گرفته میشوند ولی نقش اصلی ان به عنوان بالگرد امداد و نجات است

همچنین لازم به ذکر است در 27 سپتامبر 2003 یک فروند از F-16 های نیروی هوایی بحرین به خلبانی Abdulaziz Snan Al Dossary در خلیج همیشه فارس سقوط کرد و نابود شد.
هواپیماهای اموزشی و جنگنده ها:

F-16:

مدل C: شانزده فروند مدل D: چهار فروند
F-5 Tiger II
مدل E: هشت فروند مدل F: چهار فروند
British Aerospace Hawk
6 فروند
Slingsby T-67 Firefly
3 فروند
بالگردها:

Agusta-Bell 212 Twin Huey:

12 فروند
Bell AH-1 Cobra
24 فروند
MBB Bo 105
3 فروند
Sikorsky UH-60 Black Hawk
1 فروند
Bell 412
2 فروند( در خدمت پلیس)
Bell 427
1 فروند

ساختار


پایگاه Shaikh Isa

اسکادران 1 شکاری: F-16
اسکادران 3 شکاری: F-16
اسکادران 6 شکاری: F-5
اسکادران 5 اموزشی: BAE Hawk
اسکادران 6 اموزشی: T-67 Firefly

پایگاه Rifa'a

اسکادران 3 بالگرد: Bell-212
اسکادران 7 بالگرد: MBB Bo 105C
اسکادران 8 بالگرد: AH-1
اسکادران 9 بالگرد: Sikorsky UH-60A/L
اسکادران 10 بالگرد: AH-1